با برگزاری مجمع فوق العاده ایی در روزجاری:
لیزینگ رایان سایپا و قند شیروان 100 درصد افزایش سرمایه دادند

خبرگزاری فارس: دو شرکت بورسی و فرابورسی لیزینگ رایان سایپا و قند شیروان با برگزاری مجمع فوق العاده ای ، 100 درصد به سرمایه 60 و 5 میلیارد تومانی خود افزودند.

خبرگزاری فارس: لیزینگ رایان سایپا و قند شیروان 100 درصد افزایش سرمایه دادند

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، در آخرین روزکاری سال ، شرکت لیزینگ رایان سایپا مجمع فوق العاده ایی برگزار و به منظور تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز جهت لیزینگ 15 هزار پراید، 100 درصد به سرمایه اسمی 60 میلیارد تومانی اضافه کرد. این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی بود.

همچنین شرکت 5 میلیارد تومانی قند شیراون که به عنوان دومین شرکت اخراجی بورس ، از 18 بهمن در بازار فرابورس حضور دارد، مجمع فوق العاده خود را برگزار کرد و از محل آورده نقدی سهامداران 100 درصد به سرمایه اسمی خود اضافه کرد.  

این شرکت که از سال 77 تا 87 در بورس حضور داشت، دارای سرمایه حدود 1.4 میلیارد تومانی بود،اما به دلیل افزایش زیان هر سهم از 325 به ۱۹۵۵ریال و بازدهی منفی 42 درصدی سهام در یک سال آخر ، نتوانست به حیات خود در بازار سهام ادامه دهد و در نتیجه سال 88 از فهرست شرکت های بورسی خط خورد،اما بعد از گذشت سه سال از غیبت، این شرکت با سرمایه 5 میلیارد تومانی به عنوان دهمین شرکت در فهرست شرکت های بازار دوم فرابورس درج شد.

انتهای پیام/م